Digitalfixarna

Välkommen till Digitalfixarna!

Chess

Första kunden

Vi välkomnar Annette Lekström från Degerfors som ny kund #1 hos Digitalfixarna.
Hon är VD på Chess Lingerie AB i Karlskoga och det är Börje Salming till höger.

Om Digitala plattformar, E-handel och Webbdesign

Corona har skyndat på den digitala utvecklingen angående hemarbete, digitala möten och webbhandel mm.
Både företag och privatpersoner kan sakna tid eller kunskap för att lösa problemfyllda eller akuta dataproblem.
Om det gäller WiFi-nät, datorer, Laptops, surfplattor, Digitala plattformar, E-handel, Webbhotell eller Webbdesign mm så kommer Digitalfixarna till er hjälp.

RUT-avdrag för dig som köpare:

Du får 30% avdrag på arbetskostnaden.

Angående RUT-avdraget

Arbetet kan gälla installation, reparation och underhåll av datorer eller IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och som kan kopplas upp mot internet, eller utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av datorer och IT-utrustning och som kan ta emot eller sända data, dvs enligt Skatteverkets egen RUT-information.

Rutavdrag ges för att installera, reparera och underhålla:

Rutavdraget ges även för att:

E-mail: info@digitalfixarna.se

Facebook

Instagram